Kasvua asiakkuuksista -workshop


WORKSHOPIN KUVAUS
Kasvua asiakkuuksista -workshopin aikana selkeytetään valitun organisaation asiakkuuksien johtamisen ja hoidon nykytila, siihen liittyvät haasteet, pyritään löytämään konkreettiseen parantamiseen liittyviä ratkaisuja ja tehdään tätä tukeva toimenpidesuunnitelma.

HYÖTYSI WORKSHOPIN TILAAJANA
Hahmotat asiakkuuksien hoidon nykytilan, kehittämismahdollisuudet ja saat selkeän toimenpidesuunnitelman asiakkuuksien hoidon edelleen parantamiseksi.

WORKSHOPIN ETENEMINEN

Workshopin valmistelu aloitetaan asiakkaan tehtyä tilauksen.

Valmistelun yhteydessä toteutetaan workshopiin osallistujille kohdennettava sähköinen taustakysely jonka avulla innovaatiotoiminnan nykytilaa analysoidaan ja kehittämismahdollisuuksia tunnistetaan. Painopisteinä voivat olla esimerkiksi asiakkuuksien johtaminen, asiakaslähtöinen liiketoiminta, asiakaskannattavuus, asiakkuuksien lujuus, myynnin ja muut asiakasrajapinnan prosessit, asiakkuuksien hoidon resurssit ja/tai organisoituminen.

Workshopin alussa fasilitaattori esittelee taustakyselyn tulokset. Tämän jälkeen siirrytään tunnistamaan asiakkuuksien hoitoon liittyviä ongelmia ja niiden juurisyitä. Juurisyihin liittyvät ongelmat kirjataan ylös ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan workshopin aikana. Workshopin päätteeksi tehdään konkreettinen ja selkeä toimenpidesuunnitelma asiakkuuksien hoidon parantamiseksi käytännössä.

Kaikki asiakasyrityksen hallussa oleva tarkasteltavaan asiakkuuksiin liittyvä dokumentaatio on luonnollisesti käytettävissä workshopin aikana.

KÄYTETYT TYÖMENETELMÄT
Interaktiivisen workshopin aikana hyödynnämme erilaisia luovan ongelmanratkaisun, analyysin ja synteesin menetelmiä, jotta pääsemme innovaatiotoiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

MIKSI ULKOPUOLISTA ASIANTUNTEMUSTA?
Pitkän kokemuksemme myötä workshopin tuotokset ovat selkeät ja dokumentoidut, tiedämme mitkä työmenetelmät sopivat mihinkin ongelmaan ja tilanteeseen jotta asiat saadaan työstettyä objektiivisesti.

HINTA
Kasvua asiakkuuksista -workshopin hinta on 1.950 euroa + alv. Lisäksi veloitetaan mahdolliset tila- ja tarjoilukustannukset sekä matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kyseinen hinta sisältää sekä workshopin valmistelun, toteutuksen että tuotosten dokumentaation.

MITEN TOIMIA?
Hahmota workshopin tarkempi ajankohta, ja varmista että se on vielä vapaana ottamalla yhteyttä info@mcs.fi tai soittamalla 09-4289 9177. Tämän jälkeen aloitamme valmistelut Kasvua asiakkuuksista -workshopin toteuttamiseksi.
pdf

Lataa workshopin esite