Kasvua innovaatioista -workshop


WORKSHOPIN KUVAUS

Kasvua innovaatioista -workshopin aikana selkeytetään valitun organisaation innovaatiotoiminnan nykytila eri osa-alueilla (mm. innovaatiokulttuuri, tavoitteet ja innovaatiostrategia, innovaatioprosessi ja innovaatioportfolion johtaminen), näihin liittyvät  haasteet, pyritään löytämään ratkaisuja innovaatiotoiminnan konkreettiseen kehittämiseen ja tehdään tätä tukeva konkreettinen toimenpidesuunnitelma.

HYÖTYSI WORKSHOPIN TILAAJANA

Hahmotat innovaatiotoiminnan nykytilan, kehittämismahdollisuudet eri osa-alueilla ja saat selkeän toimenpidesuunnitelman innovaatiotoiminnan edelleen parantamiseksi.

WORKSHOPIN ETENEMINEN

Workshopin valmistelu aloitetaan asiakkaan tehtyä tilauksen.

Valmistelun yhteydessä toteutetaan workshopiin osallistujille kohdennettava sähköinen taustakysely jonka avulla innovaatiotoiminnan nykytilaa analysoidaan ja kehittämismahdollisuuksia tunnistetaan.

Workshopin alussa fasilitaattori esittelee taustakyselyn tulokset. Tämän jälkeen siirrytään tunnistamaan innovaatiotoimintaan liittyviä ongelmia ja niiden juurisyitä. Juurisyihin liittyvät ongelmat kirjataan ylös ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan workshopin aikana. Workshopin päätteeksi tehdään konkreettinen ja selkeä toimenpidesuunnitelma prosessin parantamiseksi käytännössä.

Kaikki asiakasyrityksen hallussa oleva tarkasteltavaan innovaatiotoimintaan liittyvä dokumentaatio on luonnollisesti käytettävissä workshopin aikana.

KÄYTETYT TYÖMENETELMÄT

Interaktiivisen workshopin aikana hyödynnämme erilaisia luovan ongelmanratkaisun, analyysin ja synteesin menetelmiä, jotta pääsemme innovaatiotoiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

MIKSI ULKOPUOLISTA ASIANTUNTEMUSTA?

Pitkän kokemuksemme myötä workshopin tuotokset ovat selkeät ja dokumentoidut, tiedämme mitkä työmenetelmät sopivat mihinkin ongelmaan ja tilanteeseen jotta asiat saadaan työstettyä objektiivisesti.

HINTA

Kasvua innovaatioista -workshopin hinta on 1.950 euroa + alv.  Lisäksi veloitetaan mahdolliset tila- ja tarjoilukustannukset sekä matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kyseinen hinta sisältää sekä workshopin valmistelun, toteutuksen että tuotosten dokumentaation.

MITEN TOIMIA?

Hahmota workshopin tarkempi ajankohta, ja varmista että se on vielä vapaana ottamalla yhteyttä info@mcs.fi tai soittamalla 09-4289 9177. Tämän jälkeen aloitamme valmistelut Prosessia paremmaksi -workshopin toteuttamiseksi.
pdf

Lataa workshopin esite

Lue lisää kirjauutuudesta