Palvelua paremmaksi -workshop


WORKSHOPIN KUVAUS

Palvelua paremmaksi -workshopin aikana selkeytetään valitun palvelun nykytila, siihen liittyvät operatiiviset haasteet, pyritään löytämään ratkaisuja palvelun kehittämiseen ja tehdään toimenpidesuunnitelma palvelun kehittämiseksi käytännössä.

HYÖTYSI WORKSHOPIN TILAAJANA

Hahmotat prosessin nykytilan, kehittämismahdollisuudet ja saat selkeän toimenpidesuunnitelman prosessin edelleen parantamiseksi.

WORKSHOPIN ETENEMINEN

Workshopin valmistelu aloitetaan asiakkaan tehtyä tilauksen.

Valmistelun yhteydessä toteutetaan workshopiin osallistujille kohdennettava sähköinen taustakysely jonka avulla tarkasteltavan palvelun nykytilaa analysoidaan ja kehittämismahdollisuuksia tunnistetaan.

Workshopin alussa fasilitaattori esittelee taustakyselyn tulokset. Tämän jälkeen siirrytään tunnistamaan palveluun liittyviä operatiivisia ongelmia ja niiden juurisyitä. Juurisyihin liittyvät ongelmat kirjataan ylös ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan workshopin aikana. Workshopin päätteeksi tehdään konkreettinen ja selkeä toimenpidesuunnitelma palvelun parantamiseksi käytännössä.

Kaikki asiakasyrityksen hallussa oleva tarkasteltavaan palveluun liittyvä dokumentaatio on luonnollisesti käytettävissä workshopin aikana.

KÄYTETYT TYÖMENETELMÄT

Interaktiivisen workshopin aikana hyödynnämme erilaisia luovan ongelmanratkaisun, analyysin ja synteesin menetelmiä, jotta pääsemme palvelun parantamiselle asetettuihin tavoitteisiin.

MIKSI ULKOPUOLISTA ASIANTUNTEMUSTA?

Pitkän kokemuksemme myötä workshopin tuotokset ovat selkeät ja dokumentoidut, tiedämme mitkä työmenetelmät sopivat mihinkin ongelmaan ja tilanteeseen jotta asiat saadaan työstettyä objektiivisesti.

HINTA

Palvelua paremmaksi -workshopin hinta on 1.950 euroa + alv.  Lisäksi veloitetaan mahdolliset tila- ja tarjoilukustannukset sekä matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kyseinen hinta sisältää sekä workshopin valmistelun, toteutuksen että tuotosten dokumentaation.

MITEN TOIMIA?

Päätä mitä palvelua haluat parantaa ja mitä haluat workshopilta. Onko se itsenäinen toteutus vai esimerkiksi osa toiminnan jatkuvaa parantamista. Hahmota workshopin tarkempi ajankohta, ja varmista että se on vielä vapaana ottamalla yhteyttä info@mcs.fi tai soittamalla 09-4289 9177. Tämän jälkeen aloitamme valmistelut Palvelua paremmaksi -workshopin toteuttamiseksi.
pdf

Lataa workshopin esite