Prosessia

Monet organisaatiot ovat ovat ottaneet prosessijohtamisen ja prosessimaisen organisoitumisen keskeiseksi keinoksi parantaa toiminnan tuottavuutta ja samalla vastata sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Merkittävä osa asiakastarpeen hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista (jopa 60 – 80 %) liittyvät erilaisiin prosesseihin joissa palvellaan sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Tuottavuuden parantaminen on jatkuvasti ajankohtainen haaste sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa.

Tarjoamme prosessien kehittämiseen liittyviä workshopeja, koulutusta ja konsultointia.