Ratkomo

Ratkomo on työpaja, jossa ratkaisemme tunnistamasi ongelman. Se kestää yhden työpäivän.

Tunnistamastasi ongelmasta riippuen käytämme työpajan yhteydessä kyseiseen ongelmaan soveltuvia ratkaisutyökaluja ja -menetelmiä. Nämä työkalut ja menetelmät perustuvat vaihtoehtoisesti analyyttiseen tai luovaan ongelmanratkaisuun ja mahdollisesti niiden sopivaan yhdistelyyn.

Miksi sinun kannattaa ratkaista ongelmasi Ratkomossa?
1. Merkittävä ongelmasi tulee ratkaistuksi

Ratkomossa ratkaisemme ongelmasi. Ratkaisun toimeenpanon myötä kyseisen ongelman aiheuttamat negatiiviset vaikutukset loppuvat.

2. Ratkomon tehokas ratkaisukonsepti säästää kustannuksia

Ratkaisemisen arvioiset ongelmat kannattaa ratkaista viipymättä. Viivyttely aiheuttaa turhia kustannuksia tai/ja liikevaihdon menetyksiä. Mahdollinen pyrkimyksesi ratkaista ongelmaasi pelkästään omin voimin tulee todennäköisesti monin kerroin kalliimmaksi.

3. Keskeiset henkilöt sitoutuvat ongelman käytännön ratkaisuun

Ratkomossa saamme ongelmasi selkeytettyä, jäsennettyä ja luotua selkeän toimintasuunnitelman sen käytännön ratkaisemiseksi. Ratkomo sitouttaa organisaatiosi keskeiset henkilöt viemään ratkaisu käytäntöön.

4. Ratkomo on hyvä investointi

Ratkomossa ratkaistujen ongelmien selkeytyminen lisää yrityksesi tuloja ja/tai vähentää kustannuksia. Käytännössä Ratkomo on hyvä investointi, joka nopeasti maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

5. Henkilöstösi oppii ja omaksuu uusia ongelmanratkaisumenetelmiä

Työpajan aikana Ratkomoon osallistujat oppivat ja omaksuvat uusia tehokkaita ongelmanratkaisumenetelmiä, joita he voivat mahdollisesti hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja Ratkomosta löydät täältä.