Asiakkuudet

Tietoa, osaamista ja ratkaisuja tukemaan asiakkuustoiminnan kehittämistä

Asiakkuustoiminnan auditoinnit

Asiakkuustoiminnan auditoinnilla saat tietoa toiminnna nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä auditoitavista teemoista

  • Key Account Management-toiminta
  • asiakaslähtöinen toimintakulttuuri
Asiakkuuskoulutukset

Asiakkuuskoulutukset antavat konkreettisia työkaluja oman organisaation asiakkuuksien hoidon, johtamisen ja kehittämisen osalta.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista

  • Key Account Management
  • asiakkuudenhallinta
  • asiakaslähtöinen toimintakulttuuri
Asiakkuustyöpajat

Asiakkuustyöpajoissa suunnitellaan ratkaisuja asiakkuuksien hoidon ja johtamisen kehittämiseksi.

Esimerkkejä työpajojen teemoista

  • Key Account Management-toimintamallin kehittäminen
  • asiakkuuksien johtaminen

Lisätietoa asiakkuuksista