account manager

Myyjä vai account manager?

Myynnin työnkuvat ovat murroksessa. Perinteistä myyntiedustajaa ja myyjää tarvitaan edelleen erityisesti tuotelähtöisessä myynnissä. Account manager -nimikettä käytetään asiakkuuspäällikkö -nimikkeen kanssa. Tämä valinta korostaa asiakaslähtöisempää näkökulmaa myyntiin. Account managerin ja myyjän…
Read More
KAM

Mitä Key Account Manager tekee?

Key Account Manager on uudehko ammattinimike, jonka työn sisällöstä on ajoittain epäselvyyttä. Lähtökohtaisesti KeyAccount Manager eli avainasiakaspäällikkö keskittyy nimenomaisten avainasiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen. Yleensä Key Account Management toiminta kohdentuu yritysja…
Read More
asiakasdata

Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen

Asiakastieto on arvokasta. Sitä kerätään ja tallennetaan eri muodoissaan. Uudella lainsäädännöllä (lähinnä GDPR) on vaikutuksensa asiakastiedon keräämiseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Tämä artikkeli keskittyy asiakastietoon yleisemmin. Asiakkuudenhallinta ja sen taustalla oleva…
Read More
puheenvuoro

Asiakkaallekin annettava puheenvuoro

Perinteinen markkinointiviestintä ei ole painottanut asiakasdialogia. Myös asiakas tarvitsee ja ansaitsee puheenvuoronsa. Puheenvuorosta dialogiin Asiakasdialogi merkitsee molemminsuuntaista viestintää yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Ei riitä, että myynnillisesti asiakkaalle annetaan mahdollisuus…
Read More
customers users color wheel 6231

Asiakaskokemuksia kannattaa johtaa

Asiakaskokemus ja sen merkitys korostuu liiketoiminnnassa. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä unohdetaan liian usein asiakkaat. Asiakaskokemuksen johtaminen antaa uuden näkökulman kehittää asiakkuuksia. Asiakaskokemuksen ja sen johtamisen tärkein asia on, että asiakkaat aidosti…
Read More
desk office workspace coworking 7110

Asiakas toiminnan keskiössä

Yritysten ja muiden organisaatioiden kaiken toiminnan keskiössä on asiakas. Tai näin ainakin pitäisi olla. Asiakaskeskeisyys tai asiakaslähtöisyys kuvaavat vähän samaa asiaa. Yhteistä näille näkökulmille on, että asiakas pyritään asettamaan kaiken…
Read More
Valikko