Avainasiakaspäällikkö kehittää ja kasvattaa avainasiakkuutta

Asiakkuudet
Avainasiakaspäällikkö on keskeisessä roolissa kehitettäessä liiketoimintaa yrityksen tärkeimpien asiakkaiden kanssa. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti siihen, mitä ovat ne avainasiakaspäällikön tehtävät, jotka tukevat yrityksen valitsemien avainasiakkuuksien kehittämistä ja kasvua. Monet yritykset…
account manager

Myyjä vai account manager?

Asiakkuudet
Myynnin työnkuvat ovat murroksessa. Perinteistä myyntiedustajaa ja myyjää tarvitaan edelleen erityisesti tuotelähtöisessä myynnissä. Account manager -nimikettä käytetään asiakkuuspäällikkö -nimikkeen kanssa. Tämä valinta korostaa asiakaslähtöisempää näkökulmaa myyntiin. Account managerin ja myyjän…
KAM

Mitä Key Account Manager tekee?

Asiakkuudet
Key Account Manager on uudehko ammattinimike, jonka työn sisällöstä on ajoittain epäselvyyttä. Lähtökohtaisesti KeyAccount Manager eli avainasiakaspäällikkö keskittyy nimenomaisten avainasiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen. Yleensä Key Account Management toiminta kohdentuu yritysja…
asiakasdata

Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuudet
Asiakastieto on arvokasta. Sitä kerätään ja tallennetaan eri muodoissaan. Uudella lainsäädännöllä (lähinnä GDPR) on vaikutuksensa asiakastiedon keräämiseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Tämä artikkeli keskittyy asiakastietoon yleisemmin. Asiakkuudenhallinta ja sen taustalla oleva…

Asiakkaallekin annettava puheenvuoro

Asiakkuudet
Perinteinen markkinointiviestintä ei ole painottanut asiakasdialogia. Myös asiakas tarvitsee ja ansaitsee puheenvuoronsa. Puheenvuorosta dialogiin Asiakasdialogi merkitsee molemminsuuntaista viestintää yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Ei riitä, että myynnillisesti asiakkaalle annetaan mahdollisuus…

Asiakaskokemuksia kannattaa johtaa

Asiakkuudet
Asiakaskokemus ja sen merkitys korostuu liiketoiminnnassa. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä unohdetaan liian usein asiakkaat. Asiakaskokemuksen johtaminen antaa uuden näkökulman kehittää asiakkuuksia. Asiakaskokemuksen ja sen johtamisen tärkein asia on, että asiakkaat aidosti…
asiakkuuden hallinta

Asiakkuudenhallinta tukee liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta

Asiakkuudet
Asiakkuudet ovat yrityksen keskeinen resurssi. Ilman asiakaskantaa yritys ei voi käytännössä toimia. Asiakkuudenhallinta on luonteeltaan jatkuva oppimisprosessi, jonka keskeisenäpyrkimyksenä on lisätä yrityksen tietämystä ja ymmärrystä asiakkuuksistaan. Vastaamalla entistä paremmin olemassaoleviin…

Asiakas toiminnan keskiössä

Asiakkuudet
Yritysten ja muiden organisaatioiden kaiken toiminnan keskiössä on asiakas. Tai näin ainakin pitäisi olla. Asiakaskeskeisyys tai asiakaslähtöisyys kuvaavat vähän samaa asiaa. Yhteistä näille näkökulmille on, että asiakas pyritään asettamaan kaiken…