Työyhteisö

Itsensä johtaminen kannattaa

Itseohjautuvuus on korostunut Organisaatioiden toiminnassa. Tämä lisää tarvetta henkilöstön kyvylle itsensä johtamiseen. Itsensä johtaminen on työelämätaito, jota voi ja kannattaa kehittää.

Itsensä johtaminen tukee laaja-alaisempaa elämänhallintaa, jolla on vaikutusta sekä työhön, mutta myös työajan ulkopuolella.

Itsensä johtaminen korostuu asiantuntijatyössä

Asiantuntijatyöhön liittyy usein kyky suunnitella ja toteuttaa työtehtäviä valitsemassaan järjestyksessä. Organisaatio ikäänkuin luottaa asiantuntijaan, että hän kyllä pystyy suoriutumaan työtehtävistään.

Kyky tarttua tehtäviin ja hallita ajankäyttöään ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys edes asiantuntijatyössä.

Itsensä johtaminen tukee henkilön hallinnan tunnetta sekä aikaansa, että keskittymiskykyynsä. Läheskään aina kiireen tunne ei johdu työympäristöstä tai asiakkaista, vaan henkilö pystyy usein vaikuttamaan omaan työntekemisen tapaansa.

Itsensä johtaminen korostaa valintojen tekemistä

Valintojen tekeminen liittyy läheisesti itsensä johtamiseen. Kyky priorisoida ja jopa jättää vähemmän merkityksellisiä asioita tekemättä on usein tarpeen, kun aika ei meinaa riittää kaikkeen.

Itsensä johtaminen lisää henkilön valmiuksia kohdata työnsä haasteet. Varsin usein kyseessä on valintojen tekeminen eri asioiden osalta.

  • Ryhdynkö tuohon vaikealta tai rutiininomaiselta tuntuvaan työtehtävään nyt vai siirränkö sitä myöhemmäksi.
  • Tartunko puhelimeeni tarkastellekseni uusimpia uutis- tai some-syötteitä?
  • Kohdennanko työaikaani tärkeisiin vai kiireellisiltä tuntuviin tehtäviin?
  • Odotanko, että esimies antaa jonkun työtehtävän tehtäväksi vai alanko tekemään sitä oma-aloitteisesti?

Itsensä johtaminen lähtee tekijästä itsestään

Itseohjautuvuutta korostavissa organisaatioissa esimiesten on vaikea ohjata, valvoa tai kehittää alaistensa työtä. Luottamuksellisessa ilmapiirissä oletetaan, että asiantuntija ja muut työntekijät suoriutuvat omista työtehtävistään.

Myös omien työtehtävien muokkaaminen entistä mielekkäämäksi kokonaisuudeksi eli niin sanottu työn tuunaaminen mahdollistuu; mutta tässä korostuu työntekijän kyky johtaa itseään.

Asiantuntijaorganisaatioissa, ja toki muissakin työyhteisöissä, voi olla organisaatiotasolla tukea osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtaisesti kuitenkin asiantuntija vastaa oman asiantuntemuksensa kehittämisestä ja siten työmarkkina-arvonsa ylläpitämisestä. Myös tässä oma-aloitteisuus ja pitkäkestoinen itsensä johtaminen korostuu.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä
Vuorovaikutus työyhteisössä