Työyhteisö

Itseohjautuva organisaatio ja työntekijä

Itseohjautuvuus on yksi modernia organisaatiota kuvaava teema. Itseohjautuva työntekijä mahdollistaa uudenlaiset johtamiskäytännöt. Itseohjautuvuus muuttaa myös esimiestyötä. Esimiehen tehtävänä on enemmänkin osoittaa suuntaa ja kannustaa kuin valvoa ja kontrolloida.

Itseohjautuvuus ilmenee useammalla tasolla

Työyhteisössä itseohjautuvuus ilmenee useammalla tasolla:

  • Yksittäisen työntekijän itseohjautuvuus
  • Tiimin itseohjautuvuus
  • Organisaation itseohjautuvuus
  • Itseohjautuvuutta korostava organisaatiokulttuuri

Organisaation kyvyssä sopeutua muutokseen kaikki nämä ovat tärkeitä näkökulmia. Itseohjautuvuutta voidaan kehittää kaikilla näillä neljällä tasolla.

Itseohjautuvuus ei ole itsestäänselvyys

Kuten muukin muutos, niin myös itseohjautuvuuden lisääminen organisaatiossa edellyttää jäntevää muutosjohtamista. Tämä tarvitsee onnistuakseen myös organisaation ylimmän johdon tuen.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Tunneäly työyhteisössä
Henkilöstön työhyvinvointi virtuaalitiimeissä