Työyhteisö

Motivaatio syntyy työn merkityksellisyydestä

Motivaatio liittyy henkilön haluun tehdä asioita. Toisaalta motivaatio tukee asioiden tekemistä. Erilaiset kannustimet ja motiivit lisäävät motivaatiota ja niiden olemassaolo ja käytettävyys kannattaa selkeyttää työntekijöiden motivaatiotekijöitä pohdittaessa. Jos esimerkiksi henkilön työhön liittyy vaikeasti saavutettavia tavoitteita, niin mitä ovat kunkin henkilön tai henkilöryhmän kohdalla sopivimmat kannustimet joita on syytä tarjota motivaatiota lisäämään.

Sisäisen ja ulkoinen motivaatio

Sisäisellä motivaatio liittyy tekemiseen, jonka saavuttamisesta ei odotetakaan ulkoista palkintoa kuten rahamääräistä bonusta. Ulkoisen motivaation kyseessä ollessa ulkoiset motiivit, kuten taloudellinen palkitseminen, tukee toimintaa. Molemmat motivaation lajit ovat tärkeitä, mutta tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisäinen motivaatio edistää pidempikestoista tekemistä ja siten pidempikestoisten tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta sisäisiin motivaation lähteisiin yritys ja esimies ei pysty samalla tavalla myötävaikuttamaan kuin ulkoisiin motivaation lähteisiin.

Motivaatio vaihtelee tilanne- ja yksilökohtaisesti. Yksilöllä on tärkeä rooli oman motivaationsa ylläpitämisestä, mutta myös esimiestyöllä on motivaation rakentumisessa ja säilymisessä suuri merkitys.

Tavoitteet ja päämäärät tukevat motivaatiota

Tavoitteeton toiminta ei ole lähtökohtaisesti motivoivaa. Onkin tarpeen selkeyttää, mitkä ovat esimerkiksi yrityksen toimintaan liittyvät tavoitteet ja miten yksittäinen työntekijä voi osaltaan vaikuttaa noiden asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Motivaation ylläpitämiseksi työn tulosten seuraaminen asetettuja tavoitteita vastaan on tärkeätä.

Hyvät tavat ja tottumukset tukevat motivaatiota

Pelkkä tahdovoima ja itsekuri ei useinkaan riitä vaativiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Arkiseen toimintaan liittyvät hyvät tavat ja tottumukset tukevat työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi ja siten ylläpitävät työntekijöiden motivaatiota. On ilmeistä, että motivaatio parantaa myös työssä jaksamista ja siten vähentää sairauspoissaoloja.

Työn merkityksellisyyden kokeminen parantaa työntekijän työmotivaatiota. Tähän yrityksen arvoilla ja esimiesviestinnällä on suuri vaikutus.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Viestintä virtuaalitiimissä
Strategia antaa organisaatiolle suunnan ja tavoitteet