Lean ja tuottavuus

PDCA malli ja jatkuva parantaminen

Tämä artikkeli keskittyy PDCA mallin esittelyyn. Laatujohtamiselle ja Lean-ajattelulle on ominaista jatkuvan parantamisen tavoite. Edes pienet niin sanotut inkrementaalit parannukset vievät organisaation toimintaa eteenpäin. Keskeisen tärkeätä on pitää jatkuva parantaminen käynnissä. Kyseessä ei ole satunnaiset kehittämisprojektit, vaan nimenomaan toiminnan jatkuva parantaminen.

PDCA malli tukee ja ylläpitää jatkuvaa parantamista

PDCA malli on ehkä tunnetuin jatkuvan parantamisen kuvaustapa. PDCA mallin taustalla on neljästä vaiheesta koostuva kehittämisen kehä. Se tunnetaan myös Demingin ympyränä. Kyseinen Edvard Deming on laatujohtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmällisyyden pioneereja.

PDCA mallin nimi tulee sen neljän vaiheen alkukirjaimista.

P = plan (suunnittele)

D = do (toteuta suunnitelma)

C = check (varmista, että suunnitelma saatiin toteutettua)

A = act (toteuta mahdolliset korjaavat toimenpiteet)

PDCA malli kannattaa ottaa organisaation toiminnan kehittämisen perustyökaluksi

PDCA mallin vahvuutena on, että se on helppo sisäistää ja ottaa käytäntöön. Tärkeätä olisi päästä irti liian korostuneesta painotuksesta kahteen ensimmäiseen vaiheeseen (Plan – Do). Käytännössähän tämä on lähes samaa kuin perinteinen projektisuunnittelu ja projektisuunnitelman toteutus. Jatkuvan parantamisen ylläpitämiseksi on tarpeen, että organisaation jäsenet ja sidosryhmät haluavat faktapohjaisesti varmistaa sen, että asiassa päästiin eteenpäin (Check) ja jos ei päästy riittävästi, niin mitkä olisivat tarvittavat korjaavat toimenpiteet (Act). Tämä johtaa taas uuteen sykliin, eli siirrytään seuraavan kierroksen Plan-vaiheeseen, jossa suunnitellaan kyseisten tunnistettujen korjaavien toimenpiteiden toteutus, jotka taas toteutetaan Do-vaiheessa ja niin edelleen.

Lean-johtamisen työkaluista erityisesti ongelmanratkaisua ja jatkuvaa parantamista edistävä A3-työkalu kytkee ongelman tunnistamisen, juurisyyn analyysin ja jatkuvan parantamisen (PDCA) vaiheet hienosti yhteen. Siihenkin kannattaa tutustua.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme Lean-ajatteluun liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja Lean-toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/lean-ja-tuottavuus

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Lean ajattelu edistää tuottavuutta
Gemba kehittämistarpeen selkeyttäjänä
Valikko