Projektien ja projektitoiminnan arvioinnin näkökulmia

Projektitoiminta
Projektin arvionnin osalta on tarpeen tehdä ero yksittäisen projektin onnistumisen ja projektinhallinnan onnistumisen välille. Lisäksi täytyy erottaa toisistaan projektin onnistumisen kriteerit ja projektin kriittiset menestystekijät. Onnistumiskriteerit ovat projektille asetettuja tavoitteita…