woman using silver apple macbook 1181225

Henkilöstön työhyvinvointi virtuaalitiimeissä

Virtuaalitiimi on uusi tapa organisoitua. Vaikka virtuaalitiimien johtaminen pohjautuu hyvin vahvasti tekniikkan hyödyntämiseen, ovat kuitenkin sosiaaliset haasteet teknisiä haasteita suurempia. Tilannekuvan muodostaminen henkilöstön todellisesta kuormituksesta voi olla vaikeaa. Käytännössä alainen…
Read More
two women using on black laptop computer 2041393

Työhyvinvointia tukeva esimiestyö

Työn johtamisella ja esimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus työntekijän motivaatioon ja hänen työstä saamaansa voimaantumisen tunteeseen. Työntekijän työmotivaation ja hänen työssä kokemansa voimaantumisen tunteen vaikutus työhyvinvointiin on myös merkittävä. Tämän…
Read More
women in a meeting 2041386

Työhyvinvointia Leanista

Lean-johtaminen perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Tuottavuuden parantamista voidaan tehdä monella eri tavalla. Lean-ajattelumallin mukaiset näkökulma vaihtuu organisaation sisäisestä tulkinnasta asiakkaalle tuotettavan arvon tulkintana. Esimerkkeinä työhyvinvointia vähentävistä tekijöistä ovat epävarmuus toiminnan…
Read More
Valikko