Henkilöstön työhyvinvointi virtuaalitiimeissä

Työyhteisö
Virtuaalitiimi on uusi tapa organisoitua. Vaikka virtuaalitiimien johtaminen pohjautuu hyvin vahvasti tekniikkan hyödyntämiseen, ovat kuitenkin sosiaaliset haasteet teknisiä haasteita suurempia. Tilannekuvan muodostaminen henkilöstön todellisesta kuormituksesta voi olla vaikeaa. Käytännössä alainen…

Työhyvinvointia Leanista

Lean ja tuottavuus
Lean-johtaminen perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Tuottavuuden parantamista voidaan tehdä monella eri tavalla. Lean-ajattelumallin mukaiset näkökulma vaihtuu organisaation sisäisestä tulkinnasta asiakkaalle tuotettavan arvon tulkintana. Esimerkkeinä työhyvinvointia vähentävistä tekijöistä ovat epävarmuus toiminnan…

Työhyvinvointia tukeva esimiestyö

Työyhteisö
Työn johtamisella ja esimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus työntekijän motivaatioon ja hänen työstä saamaansa voimaantumisen tunteeseen. Työntekijän työmotivaation ja hänen työssä kokemansa voimaantumisen tunteen vaikutus työhyvinvointiin on myös merkittävä. Tämän…