Työyhteisö

Tietoa, osaamista ja ratkaisuja tukemaan työyhteisön kehittämistä

Työyhteisön auditoinnit

Työyhteisön auditoinnilla saat tietoa sen nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä auditoitavista teemoista

  • Sitoutuminen työyhteisöön
  • Työnantajamielikuva
Työyhteisökoulutukset

Työyhteisökoulutukset antavat konkreettisia työkaluja oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista

  • Job crafting – työnmuotoilu
  • Team crafting – tiimin työnmuotoilu
  • Virtuaalitiimien johtaminen ja työskentely
  • Työnimu ja työhön sitoutuminen
Työyhteisö-workshopit

Workshopeissa suunnitellaan ratkaisuja yksittäisen työntekijän ja tiimin työn sisältöön ja niitä tukeviin toimintamalleihin.

Esimerkkejä työpajoista

  • Job crafting – työnmuotoilu
  • Team crafting – tiimin työnmuotoilu
  • Virtuaalitiimien toiminnan kehittäminen

Lisätietoa eri teemoista työyhteisöissä