two women using on black laptop computer 2041393

Työhyvinvointia tukeva esimiestyö

Työn johtamisella ja esimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus työntekijän motivaatioon ja hänen työstä saamaansa voimaantumisen tunteeseen. Työntekijän työmotivaation ja hänen työssä kokemansa voimaantumisen tunteen vaikutus työhyvinvointiin on myös merkittävä. Tämän…
Read More
Valikko