Viestintä

Sanaton viestintä tukee vuorovaikutusta

Sanaton eli nonverbaalinen viestintä välittyy muuten kuin sanojen avulla. Sanaton viestintä on keskeinen osa vuorovaikutusta puhumisen ja muun viestinnän ohella. Sanatonta viestintää käytetään käytännössä aina kun olemme tekemisissä muiden kanssa.

Sanattoman viestinnän merkitys on suuri. Sekä sanallinen että sanaton viestintä viestii henkilön suhtautumista erilaisiin tilanteisiin ja muihin ihmisiin.

Sanallinen ja sanaton viestintä voivat olla ristiriitaisia

Sanaton viestintä on yleensä tahdosta riippumatonta, jonka vuoksi se on usein luotettavampaa kuin sanallinen viestintä. Mikäli sanallinen ja sanaton viestintä ovat keskenään toisiinsa, niin sanattomalla viestinnällä on käytännössä suurempi vaikutus. Tämä on keskeinen syy siihen, miksi sanattomaan viestintään kannattaa kiinnittää huomiota. Se on taito jota voi harjoitella.

Sanaton viestintä ilmentää tunteita

Esimiestyössä omien alaisten tunteiden tunnistaminen on tärkeää. Vaikka mitään ei sanota, niin sanaton viestintä kertoo esimiehelle alaisten suhtautumisesta eri asioihin. Myös esimiesviestinnässä tunteet välittyvät sanattoman viestinnän kautta ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvään viestintään sisältään sisältyy sekä sanallinen että sanaton viestintä. Sanallisen ja sanattoman viestinnän yhdenmukaisuus tukee hyvää työelämän vuorovaikutusta.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/viestinta

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työelämän vuorovaikutustaidot
Valikko