Projektitoiminta

Työn tuunaminen antaa mahdollisuuksia sekä organisaatiolle että työntekijälle

Työn tuunaminen on noussut viime aikoina esiin useammassakin työhyvinvointiin liittyvässä asiayhteydessä. Työn tuunaminen on työn vaatimusten ja voimavarojen tasapainottamista siten, että ne vastaavat paremmin työntekijän omia toiveita, kykyjä, tavoitteita ja tarpeita. Työn tuunaaminen lähtee nimenomaan työntekijästä itsestään.

Työtä voidaan tuunata monella tavalla

Työn tuunaamista voidaan tehdä neljällä eri tavalla:

  1. Työntekijä lisää työhönsä rakenteellisia voimavaroja (esim. opettelee uuden työtehtäviä tukevan taidon).
  2. Työntekijä lisää sosiaalisia voimavaroja (pyytää oma-aloitteisesti esimieheltä tai kollegoilta apua/palautetta).
  3. Työntekijä lisää aiempaa haastavampia elementtejä työnkuvaansa (hakeutuu esimerkiksi uusiin kehittämisprojekteihin).
  4. Työntekijä muokkaa työpäiväänsä kulkua, siten että kuormitus vähenee.

Lähtökohtaisesti työn tuunaminen on työn optimointia työntekijälähtöisesti. Tavoitteena on lisätä työhyvinvointia. Työn tuunaminen on helpompaa työtehtävissä jotka ovat riittävän monipuolisia ja työntekijällä on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Työntekijä itse pyrkii lisäämään työssään kaipaamiaan voimavaroja esimerkiksi hakemalla kehittymismahdollisuuksia, palautetta esimieheltä tai tukea työtovereilta.

Työn tuunaaminen ei kohdennu tasaisesti

Käytännössä työn tuunaminen on asiantuntijatyötä tekeville tutumpaa kuin monelle muulle. Ne henkilöt, joilla ei asiakkaat automaattisesti sanele työpäivän sisältöä, omaavat paljonkin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka työpäivänsä rakentavat. Useimmilla meistä on tässä kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Usein työpäivä koostuu pienemmistä tehtävistä, jotka sitten vaikuttaa kielteisesti kykyyn keskittyä laajempiin työkokonaisuuksiin.

Monesti työntekijät joilla on monipuoliset työtehtävät, runsaasti töitä, itsenäisyyttä hoitaa työtehtäviään ja kannustava esimies tuunaavat työtään enemmän. Esimies voi kuitenkin kannustaa muunkinlaisia työtehtäviä hoitavia työntekijöitä tuunaamaan omaa työtään. Lähtökohtaisesti tämän tuunaamisen kohteen ja sisällön ei tarvitse olla iso asia. Työn tuunaaminen tuo työhön imua ja suojelee työuupumukselta. Tärkeintä on luoda työntekijälle tuntemus, että hän voi vaikuttaa omaan työhönsä. Se on pitkäkestoisesti myös organisaation etu.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

7 syytä miksi projektijohtaminen epäonnistuu
Projektipäällikkö koulutus
Valikko