Lean ja tuottavuus

Tietoa, osaamista ja ratkaisuja tukemaan tuottavuuden parantamista

Lean-toiminnan auditoinnit

Lean-toiminnan auditoinnilla saat tietoa toiminnna nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä auditoitavista teemoista

 • Organisaation Lean-toiminta
 • Lean-kulttuuri organisaatiossa
Lean-koulutukset

Lean-koulutukset lisäävät ymmärrystä Lean-ajattelusta ja antavat konkreettisia työkaluja oman organisaation tuottavuuden parantamiseksi.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista

 • A3-ongelmanratkaisu
 • Kaizen-toiminnan kehittäminen
 • Lean palveluissa
 • Lean toimistossa
 • Lean myynnissä
Lean-työpajat

Lean-työpajoissa etsitään ja suunnitellaan ratkaisuja hukan tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä virtauksen parantamiseksi.

Esimerkkejä työpajojen teemoista

 • Kaizen-työpaja
 • Value Stream Mapping-työpaja
 • 5S-työpaja
 • A3-ongelmanratkaisu-työpaja
 • Hukan tunnistamisen työpaja

Lisätietoa Leanista

Valikko