Viestintä

Tietoa, osaamista ja ratkaisuja tukemaan viestinnän kehittämistä

Viestinnän auditoinnit

Viestinnän auditoinnilla saat tietoa sen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä auditoitavista teemoista

  • Sisäinen viestintä
  • Asiakasviestintä
Viestintäkoulutukset

Viestintäkoulutukset antavat konkreettisia työkaluja oman organisaation viestintään ja sen kehittämiseen.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista

  • Esimies viestijänä
  • Sisäisen viestinnän kehittäminen
  • Kokouskäytäntöjen kehittäminen
  • Muutosviestintä
  • Asiakasviestintä
Viestintätyöpajat

Viestintätyöpajoissa suunnitellaan ratkaisuja viestintään ja sen kehittämiseen.

Esimerkkejä työpajojen teemoista

  • Muutosviestinnän suunnittelutyöpaja
  • Asiakasviestinnän kehittämistyöpaja
  • Hajautetun työyhteisön viestintä

Lisätietoa viestinnästä