TyöyhteisöViestintä

Työelämän vuorovaikutustaidot

Jokaisessa ammatissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja auttaa useimmiten parempaan lopputulokseen työtehtävien hoitamisessa.

Vaikka kaikki osavat olla jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vuorovaikutus on taito, jota voidaan kehittää.

Toisille vuorovaikutus on jotenkin luontevampaa. Tiedot, taidot ja motivaatio vaikuttavat vuorovaikutusosaamiseen. Vuorovaikutustaidot ovat havaittavissa, esimerkiksi katsekontakti, ohjeiden antaminen, tuen antaminen, ristiriitatilanteissa käyttäytyminen tai motivointi. Mittareina vuorovaikutusosaamisessa käytetään tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Taitava vuorovaikutusosaaja toimii myös eettisesti oikein erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Työntekijän vuorovaikutustaidot

Esimiesten johtamistavat ja -käytännöt vaikuttavat myös vuorovaikutukseen työyhteisössä. Johtajien työhön kuuluvat sekä ihmisten johtaminen, että asioiden johtaminen.

Käytännössä vuorovaikutustilanteita on monenlaisia. Vuorovaikutustilanteita on kahdenkeskeisiä, ryhmän kanssa tai isomman yleisön edessä. Työyhteisössä tehdään jatkuvasti yhteistyötä toisten ihmisten kanssa ja ja monissa ammateissa tavataan myös jatkuvasti uusia ihmisiä.

Työntekijän vuorovaikutusosaamiseen liittyy myös taidot tiedonhallinnassa. Tietoja jakaminen ja luominen ovat myös ihmisten välistä vuorovaikutusta. Samoin kuin ryhmän johtaminen on vuorovaikutusta, johon sisältyy neuvottelutaitoja. Esimiehillä on oltava myös taito tukea alaisiaan.

Konfliktit kuuluvat työyhteisön arkeen. Ne voivat olla työntekijöiden välisiä, mutta voivat liittyä myös organisaation sidosryhmien edustajiin.

Vuorovaikutustaitoihin liittyy osaaminen, joilla mahdollisia konflikteja saadaan ratkaistua ja kuinka ratkaisut tehdään vuorovaikutuksen avulla.

Kyky hahmottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ja olla yhteistyöhaluinen ovat tärkeitä.

Vuorovaikutustaidot korostuvat erilaisten kohtaamisten hallinnassa. Asioiden onnistunut perusteleminen on vaikuttamista. Esimiehen on esimerkiksi on pohdittava kuinka vaikuttaa juuri tiettyihin kuulijoihinsa.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Omaan viestintään liittyvien tottumusten ja omien luonteenpiirteiden havainnoiminen on vaatimuksena vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Oman kuvansa realistinen tunnistaminen on tärkeää, jolloin tiedostaa mitä osaa ja mitä tulee kehittää.

Vuorovaikutustaitoja oppii myös itse vuorovaikutustilanteessa. Tällöin on kuitenkin muistettava, että sekä oman että toisen osapuolen mielipide samasta vuorovaikutustilanteesta voi olla aivan erilainen.

Palautteen saaminen omasta osaamisesta on kehittävää ja omaa osaamistaan kannattaa myös päivittää säännöllisesti.

Työyhteisön johdon ja muiden jäsenten vuorovaikutustaidot vaikuttavat myönteisesti työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön viestinnän kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/viestinta

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Hyvä asiakaspalvelija tunnistaa asiakastarpeen
Tunneäly työyhteisössä