Työyhteisö

Esimies tukee tiiminsä ja alaistensa työskentelyä

Esimies on keskeisessä roolissa tukemaan omien alaistensa töiden sujumista ja siten työn tuloksellisuutta.

Esimiehellä on monta roolia

Esimiehellä on monia rooleja ja niihin liittyviä vastuita. Osa näistä vastuista on virallisia, hänen työnkuvaansa liittyviä. Monet epävirallisemmat vastuut kuten alaisten osaamisen kehittäminen ja heidän innostamisensa työtehtävissään jäävät usein tarpeettoman vähälle huomiolle.

Sinänsä esimiestaidot ovat opeteltavissa ja siten omaksuttavissa. Osalla työntekijöistä on enemmän luontaisia valmiuksia toimia esimiehenä, mutta esimieskoulutus lisää useimpien osallistujien valmiuksia suoriutua vaativista työtehtävistään. Hyvä esimies on palkkansa ansainnut.

Esimieskin kokee joskus voimattomuutta ja riittämättömyyden tunnetta

Vaikka esimiesosaamista olisikin, niin useimmat esimiehet kokevat ajoittain riittämättömyyden tunnetta. Tällöin kyseessä on usein organisaation rajalliset resurssit. Arjen työssä moni asia joudutaan vaan hoitamaan joten kuten. Aika, työntekijöiden lukumäärä tai muut niukat resurssit rajaavat toimintamahdollisuuksia. Näissä tapauksissa korostuu esimiehen kyky innostaa ja kannustaa omaa tiimiänsä ja alaisiansa suoriutumaan työtehtävistään. Pelkkä innostus ja kannustus ei aina riitä. Välillä tarvitaan jämäkkää ohjeistamista ja valvontaa.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Tunteet työyhteisössä
Prosessi – miksi ja miten kehittää?
Valikko