vuorovaikutus taidot

Työelämän vuorovaikutustaidot

Jokaisessa ammatissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja auttaa useimmiten parempaan lopputulokseen työtehtävien hoitamisessa. Vaikka kaikki osavat olla jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vuorovaikutus on taito, jota voidaan kehittää.…
Read More
asiakaspalvelu

Hyvä asiakaspalvelija tunnistaa asiakastarpeen

Asiakaspalvelu ja hyvät asiakaspalvelijat ovat palveluyhteiskunnan keskiössä. Laadukas asiakaspalvelu parantaa yrityksen kilpailukykyä. Asiakaspalveluun liittyy erilaisia osaamisia, jotka lisäävät yrityksen kyvykkyyttä vastata asiakkaidensa tarpeisiin. Tämä asiakastarpeiden tunnistaminen on nimenomaan se taito,…
Read More
substanssi osaaminen

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen Substanssiosaaminen voidaan määritellä tietyn alan asiantuntija- tai ammattiosaamisena. Koska substanssiosaaminen liittyy toimialaan ja työrooliin, niin sen sisältö vaihtelee. Ei ole siis yhtä ainoata substanssiosaamista jota ylläpitää…
Read More
palkitseminen

Työntekijöiden palkitseminen

Erityisesti yksityisen sektorin organisaatioissa työntekijöiden palkitseminen on keskeinen henkilöstöjohtamisen keino. Yleensä palkitseminen käsitellään lähinnä rahana, mutta palkitseminen saattaa olla myös muunlaista. Käytännössä palkitsemisen kattaa kaiken sen, mitä työnantaja tarjoaa työntekijälleen…
Read More
työmotivaatio

Työmotivaation säilyttäminen ja parantaminen

Työmotivaatio vaikuttaa huomattavasti työhyvinvointiin, jaksamiseen sekä suoriutumiseen. Työyhteisö vaikuttaa paljon ihmisen hyvinvointiin, sillä työssä saatetaan viettää päivittäin enemmän aikaa kuin kotona. Työyhteisössä työmotivaatioon voidaan vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä itse työtä, työyhteisöä…
Read More
fiilikset

Tunteet työyhteisössä

Työyhteisössä työskentelee erilaisia persoonia, joiden käytöstä ohjaavat tunteet. Tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaamme, ajatteluumme ja päätöksentekoomme. Ne kuuluvat työn tekemiseen, vaikuttavat ajattelun nopeuteen ja niiden laatu vaikuttaa työmotivaatioon. Lisäksi tunteilla on…
Read More
kokoustila

Kokous kannattaa valmistella huolella

Huonosti valmistellut ja vedetyt kokoukset ovat todellisia aikasyöppöjä. Kokouksiin menee monissa organisaatioissa paljon aikaa. Hyvät kokouskäytännöt tukevat kokoustoiminnan tuloksellisuutta ja työyhteisön viestintää. Arjessa kokouksille on monia eri nimityksiä; kuten kokous,…
Read More
Valikko