työmotivaatio

Työmotivaation säilyttäminen ja parantaminen

Työyhteisö
Työmotivaatio vaikuttaa huomattavasti työhyvinvointiin, jaksamiseen sekä suoriutumiseen. Työyhteisö vaikuttaa paljon ihmisen hyvinvointiin, sillä työssä saatetaan viettää päivittäin enemmän aikaa kuin kotona. Työyhteisössä työmotivaatioon voidaan vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä itse työtä, työyhteisöä…
Read More

Henkilöstön työhyvinvointi virtuaalitiimeissä

Virtuaalitiimi on uusi tapa organisoitua. Vaikka virtuaalitiimien johtaminen pohjautuu hyvin vahvasti tekniikkan hyödyntämiseen, ovat kuitenkin sosiaaliset haasteet teknisiä haasteita suurempia. Tilannekuvan muodostaminen henkilöstön todellisesta kuormituksesta voi olla vaikeaa. Käytännössä alainen…
Read More
itseohjautuvuus

Itseohjautuva organisaatio ja työntekijä

Itseohjautuvuus on yksi modernia organisaatiota kuvaava teema. Itseohjautuva työntekijä mahdollistaa uudenlaiset johtamiskäytännöt. Itseohjautuvuus muuttaa myös esimiestyötä. Esimiehen tehtävänä on enemmänkin osoittaa suuntaa ja kannustaa kuin valvoa ja kontrolloida. Itseohjautuvuus ilmenee…
Read More

Tunneäly työyhteisössä

Toimivassa työyhteisöissä tarvitaan tunneälyä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuu tunteiden merkitys. Tunneäly voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: Miten tunteet tiedostetaan itsessä ja toisissa?Miten tunteet ilmaistaan?Tunteiden tulkinta yhdistämällä emotionaalista ja kognitiivista tietoa toisiinsaTunteiden…
Read More
vuorovaikutus taidot

Työelämän vuorovaikutustaidot

Jokaisessa ammatissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja auttaa useimmiten parempaan lopputulokseen työtehtävien hoitamisessa. Vaikka kaikki osavat olla jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vuorovaikutus on taito, jota voidaan kehittää.…
Read More
asiakaspalvelu

Hyvä asiakaspalvelija tunnistaa asiakastarpeen

Asiakaspalvelu ja hyvät asiakaspalvelijat ovat palveluyhteiskunnan keskiössä. Laadukas asiakaspalvelu parantaa yrityksen kilpailukykyä. Asiakaspalveluun liittyy erilaisia osaamisia, jotka lisäävät yrityksen kyvykkyyttä vastata asiakkaidensa tarpeisiin. Tämä asiakastarpeiden tunnistaminen on nimenomaan se taito,…
Read More
substanssi osaaminen

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen Substanssiosaaminen voidaan määritellä tietyn alan asiantuntija- tai ammattiosaamisena. Koska substanssiosaaminen liittyy toimialaan ja työrooliin, niin sen sisältö vaihtelee. Ei ole siis yhtä ainoata substanssiosaamista jota ylläpitää…
Read More
palkitseminen

Työntekijöiden palkitseminen

Erityisesti yksityisen sektorin organisaatioissa työntekijöiden palkitseminen on keskeinen henkilöstöjohtamisen keino. Yleensä palkitseminen käsitellään lähinnä rahana, mutta palkitseminen saattaa olla myös muunlaista. Käytännössä palkitsemisen kattaa kaiken sen, mitä työnantaja tarjoaa työntekijälleen…
Read More
Valikko