vuorovaikutus taidot

Työelämän vuorovaikutustaidot

Jokaisessa ammatissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja auttaa useimmiten parempaan lopputulokseen työtehtävien hoitamisessa. Vaikka kaikki osavat olla jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vuorovaikutus on taito, jota voidaan kehittää.…
Read More
kokoustila

Kokous kannattaa valmistella huolella

Huonosti valmistellut ja vedetyt kokoukset ovat todellisia aikasyöppöjä. Kokouksiin menee monissa organisaatioissa paljon aikaa. Hyvät kokouskäytännöt tukevat kokoustoiminnan tuloksellisuutta ja työyhteisön viestintää. Arjessa kokouksille on monia eri nimityksiä; kuten kokous,…
Read More
man wearing brown suit jacket mocking on white telephone 1587014

Vuorovaikutus työyhteisössä

Vuorovaikutus korostuu nykyajan työyhteisöissä. Sitä tapahtuu oman organisaation sisällä, mutta myös oman organisaation ja sen sidosryhmien kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Vuorovaikutus on sanallista ja sanatonta viestintää Vuorovaikutustilanteissa luodaan ja…
Read More
konsultti

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä

Liikkeenjohdon konsultointiin ja konsultointiin ylipäänsä liittyy erilaisia painotuksia perustuen asiakasorganisaation tarpeeseen. Konsulttina toimimme asiakasorganiaation johdon sparraajana ja ulkoisena kehittämisresurssina. Tiettyyn toimeksiantoon rajattuna määräaikaisena asiantuntijana täydennämme asiakasorganisaation omaa osaamista ja kehittämisen…
Read More
yrityksen arvot

Arvot ohjaavat työyhteisöä ja yksilöä

Arvot ilmentävät toivottua asiaa, päämäärää tai käyttäytymistä. Tyypillisiä arvoja suomalaisissa työyhteisöissä ovat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, jatkuva parantaminen, ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys, luottamus ja keskinäinen arvostus. Arvot ovat tärkeitä, sillä merkityksellisinä ja siten…
Read More
beige wooden desk 2451568

Viestintä virtuaalitiimissä

Perinteisesti viestintä on ollut tiedon siirtämistä paikasta toiseen, lähettäjältä vastaanottajalle. Työyhteisössä tämä on yleensä tarkoittanut tiedon valuttamista ylhäältä alhaalle, johdolta ja esimiehiltä työntekijöille. Tämä perinteinen malli on kohdannut suuria ongelmia…
Read More
Valikko