kehonkieli

Sanaton viestintä tukee vuorovaikutusta

Sanaton eli nonverbaalinen viestintä välittyy muuten kuin sanojen avulla. Sanaton viestintä on keskeinen osa vuorovaikutusta puhumisen ja muun viestinnän ohella. Sanatonta viestintää käytetään käytännössä aina kun olemme tekemisissä muiden kanssa.…
Read More
vuorovaikutus taidot

Työelämän vuorovaikutustaidot

Jokaisessa ammatissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja auttaa useimmiten parempaan lopputulokseen työtehtävien hoitamisessa. Vaikka kaikki osavat olla jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vuorovaikutus on taito, jota voidaan kehittää.…
Read More
kokoustila

Kokous kannattaa valmistella huolella

Huonosti valmistellut ja vedetyt kokoukset ovat todellisia aikasyöppöjä. Kokouksiin menee monissa organisaatioissa paljon aikaa. Hyvät kokouskäytännöt tukevat kokoustoiminnan tuloksellisuutta ja työyhteisön viestintää. Arjessa kokouksille on monia eri nimityksiä; kuten kokous,…
Read More

Vuorovaikutus työyhteisössä

Vuorovaikutus korostuu nykyajan työyhteisöissä. Sitä tapahtuu oman organisaation sisällä, mutta myös oman organisaation ja sen sidosryhmien kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Vuorovaikutus on sanallista ja sanatonta viestintää Vuorovaikutustilanteissa luodaan ja…
Read More

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä

Liikkeenjohdon konsultointiin ja konsultointiin ylipäänsä liittyy erilaisia painotuksia perustuen asiakasorganisaation tarpeeseen. Konsulttina toimimme asiakasorganiaation johdon sparraajana ja ulkoisena kehittämisresurssina. Tiettyyn toimeksiantoon rajattuna määräaikaisena asiantuntijana täydennämme asiakasorganisaation omaa osaamista ja kehittämisen…
Read More

Arvot ohjaavat työyhteisöä ja yksilöä

Arvot ilmentävät toivottua asiaa, päämäärää tai käyttäytymistä. Tyypillisiä arvoja suomalaisissa työyhteisöissä ovat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, jatkuva parantaminen, ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys, luottamus ja keskinäinen arvostus. Arvot ovat tärkeitä, sillä merkityksellisinä ja siten…
Read More

Konsepti tukee asiakkuuksien johtamista ja hoitamista

Konsepti ymmärretään eri yhteyksissä eri tavalla. Tämä artikkeli liittyy erityisesti konseptoinnin hyödyntämiseen asiakkuuksien johtamisen ja hoitamisen näkökulmasta. Asiakkuuskonsepti helpottaa asiakaspalvelua Asiakkuuskonseptien avulla toteutetaan asiakkuusstrategiaa käytännössä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että…
Read More
Valikko