projektikoulutus

Projektipäällikkö koulutus

Projektipäällikkö koulutus Toteutamme projektipäällikkökoulutuksia yrityskohtaisesti ja avoimina koulutuksina. Projektipäälliköille kohdennettujen koulutusten lisäksi toteutamme projektityöhön liittyviä koulutuksia ja työpajoja koko työyhteisölle. Yrityskohtaisissa koulutuksissa voimme läpikäydä käytettävissä olevan ajan puitteissa esimerkiksi seuraavia…
Read More
projekti organisaatio

Projektiorganisaatio toteuttaa projektin

Projektin laajuus ja luonne vaikuttavat sen organisoitumiseen. Projektiorganisaation suorituskyky on pitkälti riippuvainen sen käytössä olevista henkilöresursseista ja osaamisesta. Mukaan otettavien henkilöiden tietämys, taidot, suhdeverkosto, kokemustausta ja persoonallisuus vaikuttavat projektiryhmän koostumukseen…
Read More
projektin-vaiheet

Projektin vaiheet ja elinkaari

Projektin vaiheiden tarkasteleminen sen elinkaarella on hyvä keino saada kokonaiskuva projektista. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti projektin vaiheisiin sen elinkaarella. Projektilla on alkamis- ja päättymisajankohta, jotka muodostavat projektin keston. Toisaalta projektia…
Read More
schedule planning startup launching 7376 2

Miten toteuttaa projekti hallitusti?

Tämä artikkeli keskittyy kuvaamaan, miten lisätä todennäköisyyttä sille, että projekti saadaan toteutettua hallitusti. Projekti-käsitettä käytetään välillä kovinkin väljästi. Toisaalta kaikki työtehtävät eivät ole tulkittavissa projekteiksi. Projekti määritellään projektikirjallisuudessa monin eri…
Read More
konsultti

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä

Liikkeenjohdon konsultointiin ja konsultointiin ylipäänsä liittyy erilaisia painotuksia perustuen asiakasorganisaation tarpeeseen. Konsulttina toimimme asiakasorganiaation johdon sparraajana ja ulkoisena kehittämisresurssina. Tiettyyn toimeksiantoon rajattuna määräaikaisena asiantuntijana täydennämme asiakasorganisaation omaa osaamista ja kehittämisen…
Read More
Valikko