projektikoulutus

Projektipäällikkö koulutus

Toteutamme projektipäällikkökoulutuksia yrityskohtaisesti ja avoimina koulutuksina. Yrityskohtaiset projektipäällikkö koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakasyrityksen tarpeita. Projektipäälliköille kohdennettujen koulutusten lisäksi toteutamme projektityöhön liittyviä koulutuksia ja työpajoja…
Read More
projekti johtaminen

7 syytä miksi projektijohtaminen epäonnistuu

Menestyksekäs projektijohtaminen ei ole itsestäänselvyys. Yksittäisten tai useampien projektien johtamisen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin seitsemään syyhyn, miksi projektijohtaminen epäonnistuu tavalla tai toisella. Vähäinen sitoutuminen projektiin Projekti tarvitsee…
Read More
projekti organisaatio

Projektiorganisaatio toteuttaa projektin

Projektiorganisaatio on keskeinen tekijä projektin menestyksellisen toteutuksen kannalta. Projektin laajuus ja luonne vaikuttavat sen organisoitumiseen. Projektiorganisaation suorituskyky on pitkälti riippuvainen sen käytössä olevista henkilöresursseista ja osaamisesta. Mukaan otettavien henkilöiden tietämys,…
Read More
projektin-vaiheet

Projektin vaiheet ja elinkaari

Projektin vaiheiden tarkasteleminen sen elinkaarella on hyvä keino saada kokonaiskuva projektista. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti projektin vaiheisiin sen elinkaarella. Projektilla on alkamis- ja päättymisajankohta, jotka muodostavat projektin keston. Toisaalta projektia…
Read More
schedule planning startup launching 7376 2

Miten toteuttaa projekti hallitusti?

Tämä artikkeli keskittyy kuvaamaan, miten lisätä todennäköisyyttä sille, että projekti saadaan toteutettua hallitusti. Projekti-käsitettä käytetään välillä kovinkin väljästi. Toisaalta kaikki työtehtävät eivät ole tulkittavissa projekteiksi. Projekti määritellään projektikirjallisuudessa monin eri…
Read More
Valikko