Prosessi – miksi ja miten kehittää?

Prosessijohtaminen on arkipäivää monissa organisaatioissa. Tämä kohdistuu sekä yksittäiseen prosessiin, mutta myös laajempaan, useasta prosessista muodostuvan kokonaisuuden hallintaan ja johtamiseen. Prosessin määritelmän osalta voi todeta, että prosessi -sanaa käytetään useissa…
lean gumbo

Gemba kehittämistarpeen selkeyttäjänä

Lean ja tuottavuus
Gemballa tarkoitetaan paikkaa, jossa työ oikeasti tehdään. Gemba kävely on keino perehtyä huolellisesti tarkasteltavaan työympäristöön tai prosessiin. Gembaa voi hyödyntää myös esimerkiksi digitaalisten prosessien ulkoisen tai sisäisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tämä…
PDCA malli

PDCA malli ja jatkuva parantaminen

Lean ja tuottavuus
Tämä artikkeli keskittyy PDCA mallin esittelyyn. Laatujohtamiselle ja Lean-ajattelulle on ominaista jatkuvan parantamisen tavoite. Edes pienet niin sanotut inkrementaalit parannukset vievät organisaation toimintaa eteenpäin. Keskeisen tärkeätä on pitää jatkuva parantaminen…
lean-koulutus

Lean ajattelu edistää tuottavuutta

Lean ja tuottavuus
Lean ajattelua hyödynnetään monilla toimialoilla tuottavuuden parantamisessa. Lean ajattelussa korostuu asiakaskeskeisyys, joka syrjäyttää perinteisen resurssikeskeisyyden. Tuotantomäärien sijaan Lean ajattelussa korostuu nopeus ja joustavuus. Resurssien mahdollisimman tehokas käyttö on taloudellisesti perusteltua,…

Kaizen vauhdittaa kehittämistä

Lean ja tuottavuus
Kaizen-tapahtumat ovat kehittämistyöpajoja, joiden yhteydessä pyritään ratkaisemaan ja toteuttamaan erilaisia kehittämistoimia. Ne ovat ovat tiimimäistä toimintaa, jonka pyrkimyksenä on vähentää hukkaa ja toteuttaa nopeita muutoksia työyhteisössä. Kaizen-toiminnan tavoitteena on osallistaa…

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä

Liikkeenjohdon konsultointiin ja konsultointiin ylipäänsä liittyy erilaisia painotuksia perustuen asiakasorganisaation tarpeeseen. Konsulttina toimimme asiakasorganiaation johdon sparraajana ja ulkoisena kehittämisresurssina. Tiettyyn toimeksiantoon rajattuna määräaikaisena asiantuntijana täydennämme asiakasorganisaation omaa osaamista ja kehittämisen…
disruptio

Disruptio muokkaa tekemisen tapoja

Disruptio liittyy työn murrokseen. Usein disruption taustalla on teknologinen kehitys, joka antaa merkittävän mahdollisuuden tehostaa aiempaa tapaa tehdä jokutyötehtävä. Käytännössä tämä tehostuminen voi olla jopa monikymmenkertainen, eli aiempi viikon työmäärä…