AsiakkuudetLean ja tuottavuusProjektitoimintaTyöyhteisöViestintä

Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä

Liikkeenjohdon konsultointiin ja konsultointiin ylipäänsä liittyy erilaisia painotuksia perustuen asiakasorganisaation tarpeeseen.

Konsulttina toimimme asiakasorganiaation johdon sparraajana ja ulkoisena kehittämisresurssina.

Tiettyyn toimeksiantoon rajattuna määräaikaisena asiantuntijana täydennämme asiakasorganisaation omaa osaamista ja kehittämisen toimeenpanokykyä.

Konsultointia eri tarpeisiin

Toteuttamamme konsultointi on laaja-alaista. Yleensä toimeksiannot liittyvät asiakasorganisaation työyhteisön, viestinnän, asiakkuudenhallinnan, tuottavuuden tai projektitoiminnan kehittämiseen.

Näiden osalta pyrimme tunnistamaan asiakasorganisaation kehittämiseen liittyvät kipupisteet ja esittelemään uusia näkökulmia ja rakentavia kehitysehdotuksia.

Konsultti tukee osaamisen kehittämistä

Konsulttina toteutamme koulutuksia eri teemoista. Koulutuksiin osallistuvat tyypillisesti asiakasorganisaatioiden johto, esimiehet ja asiantuntijat kulloisenkin osaamisen kehittämistarpeen mukaan.

Konsultti toteuttaa ja fasilitoi työpajoja

Moniin asiakasorganisaatoidemme kehittämisprojekteihin liittyy työpajojen suunnittelu, valmistelu, fasilitointi ja tuotosten raportointi. Toimimme näissä asiakkasorganisaation ohjeistamana ja pyrimme edistämään kehittämistyölle asetettuja tavoitteita.

Konsultti auttaa tiedolla johtamisessa

Keräämme asiakkaan tarvitsemaa tietoa, analysoimme sitä ja tarvittaessa teemme myös toimenpide-ehdotuksia asiakkaan organisaation ja toiminnan kehittämiseksi.

Auditointiin liittyy yleensä selkeä kohdennus ja raportoinnin sisältö.

Toteutamme myös laaja-alaisempia selvityksiä ja tutkimuksia löytämään vastauksia asiakkaan asettamaan ongelmaan.

Kehittämisenne tukena

Konsulttina toimimme ulkoisena riippumattomana asiantuntijana, joka edistää toimeksiantajan kehittämistavoitteita.

Johdon sparraajana pyrimme luomaan asiakkaalle kestävää lisäarvoa, uudistaa ajattelua ja valmentaa asiakasorganisaation henkilöstöä uusien toimintamallien käyttöönotossa.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme asiakasorganisaatioidemme kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työnhallinnalla tuottavuutta ja työhyvinvointia
Miten toteuttaa projekti hallitusti?