Työyhteisö

Työnhallinnalla tuottavuutta ja työhyvinvointia

Työnhallinta vaikuttaa keskeisesti työntekijän tuntemukseen vaikuttaa omiin työtehtäviinsä. Työnhallinta lisää työn tuottavuutta ja samalla työhyvinvointia. Molemmat näistä ovat arvokkaita tavoitteita sekä yksittäisen työntekijän mutta myös organisaation näkökulmasta.

Työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat oman työtehtävien selkeys ja vastaavuus työntekijän omaan osaamiseen ja muihin työskentelyvalmiuksiin, työtehtävien monipuolisuus, mahdollisuus kehittyä omassa työssä ja esimiesten ja työtovereiden tuki.

Työnhallinta ja työn merkityksellisyys

Lähtöolettamana on, että työnhallinta ja sen tunne parantaa työmotivaatiota. Silloin kun työ on työntekijän omien arvojen mukaista ja sopii hänen persoonalleen, niin työhön on helpompi sitoutua. Käytännössä työn sisältö vaikuttaa siihen, miten kiinnostavaksi työntekijä sen kokee. Työn merkityksellisyys lisää työtyytyväisyyttä. Samalla se auttaa hahmottamaan oman työn osana isompaa kokonaisuutta.

Kiireen tunne vaikeuttaa työnhallintaa

Monien organisaatioiden arkea leimaa kova kiire. Kiireen tunne johtaa usein siihen, että työntekijät alkavat tekemään kiireisimmänoloisia tehtäviä sen sijaan, että keskittyisivät tehtävien tärkeyteen.

Tämä johtaa siihen, että työyhteisön ja mahdollisen oman vastuualueen tärkeitä töitä jää tekemättä. Tämä luonnollisesti kuormittaa henkisesti ja vaikuttaa työssäjaksamiseen.

Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa työnhallinta jätetään usein asiantuntijan oman harkinnan varaan. Vaikka olisikin olemassa joku toimintaa kuvaava yleinen prosessi, niin se ei välttämättä ota kantaa siihen, miten tärkeydeltään ja kiireellisyydeltään erilaiset tehtävät tehdään.

Myös työtehtävien tekemisen ja mahdollinen tekemättäjättämisen vaikuttavuus on näkökulma, joka on syytä huomioida työnhallinnan kehittämisen yhteydessä.

Vaikuttavuuden kannalta sellaiset tehtävät, joilla ei ole kiire voivat olla niitä kaikkein tärkeimpiä. Niihin kuitenkin pitää löytyä riittävästi aikaa ja keskittynyttä huomiota, jotta ne etenevät. Usein nämä kaikkein vaikuttavimmat tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jota voisi tulkita myös projektiksi. Tuolloin tekemiseen liittyy intensiivisisempiä ja rauhallisempia ajanjaksoja, välillä yksin tehden välillä yhdessä muiden kanssa.

Muutos korostaa työnhallinnan tarvetta

Monet organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa ja sillä voi olla kielteinen vaikutus työntekijöiden työnhallinnan tunteeseen.

Jos ajattelemme, että työnhallinnan ja tuottavuuden tai työhyvinvoinnin on myönteinen yhteys, niin se on ehdottomasti teema, jota yritysten ja muiden organisaatioiden kannattaa kehittää edelleen sekä yksittäisen työntekijän mutta myös koko organisaation tasolla.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa
Tags:

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Disruptio muokkaa tekemisen tapoja
Konsultti sparraa johtamista ja kehittämistä