cheerful man sitting at table in workshop 3844524

Työnhallinnalla tuottavuutta ja työhyvinvointia

Työnhallinta vaikuttaa keskeisesti työntekijän tuntemukseen vaikuttaa omiin työtehtäviinsä. Työnhallinta lisää työn tuottavuutta ja samalla työhyvinvointia. Molemmat näistä ovat arvokkaita tavoitteita sekä yksittäisen työntekijän mutta myös organisaation näkökulmasta. Työssä jaksamiseen vaikuttavia…
Read More
Valikko