Projektitoiminta

Tietoa, osaamista ja ratkaisuja tukemaan projektitoimintaa

Projektitoiminnan auditoinnit

Projektitoiminnan auditoinnilla saat tietoa sen toiminnan nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Esimerkkejä auditoitavista teemoista

  • Projektitoiminta kokonaisuutena
  • Projektitoimintamalli
  • Yksittäisen projektin arviointi
Projektikoulutukset

Projektikoulutukset antavat konkreettisia työkaluja oman organisaation projektitoimintaan ja sen kehittämiseen.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista

  • Projektipäällikön koulutus
  • Projektimainen työskentely
Projektityöpajat

Projektityöpajoissa voidaan työstää koko organisaation projektitoiminnan kehittämisen teemoja tai yksittäiseen projektiin liittyvää kehittämisteemaa.

Esimerkkejä työpajojen teemoista

  • Projektitoiminnan toimintamalli
  • Yksittäisen projektin suunnittelutyöpaja
  • Projektin arviointityöpaja

Lisätietoa projektitoiminnasta