Lean ja tuottavuusProjektitoiminta

Lean-ajattelu projektijohtamisessa

Lean-ajattelun ja johtamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa asiakkaalle arvoa, minimoida toimintaan liittyvää hukkaa ja parantaa toiminnan virtausta. Näitä näkökulmia voidaan tulkita myös projektijohtamisen näkökulmasta. Projektin tilaaja määrittelee tarpeet, johon projektilla pyritään vastaamaan. Tällöin keskeisessä roolissa on hyvä projektin suunnittelu ja tarvittavien muutosten hallinta projektin aikana. Projektit hinnoitellaan usein niihen kohdentuvien resurssien perusteella. Yksi keskeinen resurssi tähän liittyen on aika. Lean antaa näkökulmia myös projektitoimintaan liittyvien hukan tunnistamiseen ja poistamiseen. Virtauksen osalta keskeistä läpimeno aika. Projektinhallinnan osalta tämä liittyy siihen koska projekti on aloitettavissa ja koska se saadaan valmiiksi. Välillä projekteissa joudutaan odottelemaan pitkiäkin aikoja ennen kuin päästään etenemään. Tämän osalta Leanin toiminnan virtauksen parantamista edistävät menetelmät ja työkalut on hyödynnettävissä myös projektinhallinnan kehittämiseksi.

Suurimmat hyödyt Lean ajattelusta osana projektinhallinnan kehittämisessä saadaan silloin kun organisaation projektitoimintaa tarkastellaan prosessina. Tämä mahdollistaa projektitoiminnan liiketoimintamallin uudelleen arvioinnin, eli luommeko asiakkaille todellista arvoa ja paljonko toimintaamme liittyy poistettavissa olevaa hukkaa. Aiempi toimintaa ohjaava ajattelu voidaan haastaa ja kehittää parempia tapoja tehdä projektinhallintaan ja projektin toteutukseen liittyviä asioita. Prosessuaalinen näkökulma projektinhallinnan arviointiin ja kehittämiseen antaa mahdollisuuden myös kehittää hyviä työkäytänteitä, jotka vähentävät projektitoimintaan liittyvää hukkaa, luovat arvoa asiakkaalle ja lyhentävät projektien läpimenoaikoja. Kehittämisen myötä voidaan myös parantaa projektitoimintaan liittyvää riskienhallintaa kun toiminta on hukkien vähentämisen myötä läpinäkyvämpää ja paremmin ennustettavaa.

Lean ajattelua ja johtamista voidaan hyödyntää sekä suurien, keskisuurien mutta myös pienten organisaatioiden projektinhallinnan kehittämisessä.

Tämä artikkeli liittyy kirjoittamaani kirjaan Mikko Mäntyneva: Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta hallittuun toteutukseen (Kauppakamari, 2016)
Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme projektien ja Lean-johtamiseen ja toteuttamiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja projekti (-ja Lean)toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/projektitoiminta

Jaa somessa
Tags: , , , ,

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Lean-sanasto
Vinkkejä projektisuunnitelman tekemiseen
Valikko