selective focus photo of man in official shirt sitting in 2451645

Projektitoiminnan kriittiset menestystekijät

Projektitoiminnan osalta on tulkittavissa joitain osa-alueita, joiden osalta tulee onnistua, jotta voidaan tulkita, että organisaation projektitoiminta on menestyksellistä. Tällöin pohdittavaksi jää, mitkä tekijät ovat kriittisiä projektinhallinnan onnistumiseksi? Mitkä tekijät ovat…
Read More
person playing chess 1040157

Vinkkejä projektisuunnitelman tekemiseen

Projektit ovat yhä useammin käytetty keino organisoitua suurempiin kertaluonteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet liittyä esimerkiksi organisaation rakenteelliseen uudistamiseen, uuden toimintamallin tai tietojärjestelmän käyttöönottoon tai uuden palvelun kehittämiseen tai lanseeraukseen. Esimies-…
Read More
Valikko