Projektitoiminnan kriittiset menestystekijät

Projektitoiminta
Projektitoiminnan osalta on tulkittavissa joitain osa-alueita, joiden osalta tulee onnistua, jotta voidaan tulkita, että organisaation projektitoiminta on menestyksellistä. Tällöin pohdittavaksi jää, mitkä tekijät ovat kriittisiä projektinhallinnan onnistumiseksi? Mitkä tekijät ovat…

Projektien ja projektitoiminnan arvioinnin näkökulmia

Projektitoiminta
Projektin arvionnin osalta on tarpeen tehdä ero yksittäisen projektin onnistumisen ja projektinhallinnan onnistumisen välille. Lisäksi täytyy erottaa toisistaan projektin onnistumisen kriteerit ja projektin kriittiset menestystekijät. Onnistumiskriteerit ovat projektille asetettuja tavoitteita…

Vinkkejä projektisuunnitelman tekemiseen

Projektitoiminta
Projektit ovat yhä useammin käytetty keino organisoitua suurempiin kertaluonteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet liittyä esimerkiksi organisaation rakenteelliseen uudistamiseen, uuden toimintamallin tai tietojärjestelmän käyttöönottoon tai uuden palvelun kehittämiseen tai lanseeraukseen. Esimies-…

Lean-ajattelu projektijohtamisessa

Lean-ajattelun ja johtamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa asiakkaalle arvoa, minimoida toimintaan liittyvää hukkaa ja parantaa toiminnan virtausta. Näitä näkökulmia voidaan tulkita myös projektijohtamisen näkökulmasta. Projektin tilaaja määrittelee tarpeet, johon projektilla…