Projektitoiminnan kriittiset menestystekijät

Projektitoiminta
Projektitoiminnan osalta on tulkittavissa joitain osa-alueita, joiden osalta tulee onnistua, jotta voidaan tulkita, että organisaation projektitoiminta on menestyksellistä. Tällöin pohdittavaksi jää, mitkä tekijät ovat kriittisiä projektinhallinnan onnistumiseksi? Mitkä tekijät ovat…

Lean-ajattelu projektijohtamisessa

Lean-ajattelun ja johtamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa asiakkaalle arvoa, minimoida toimintaan liittyvää hukkaa ja parantaa toiminnan virtausta. Näitä näkökulmia voidaan tulkita myös projektijohtamisen näkökulmasta. Projektin tilaaja määrittelee tarpeet, johon projektilla…