Lean ja tuottavuus

Lean ja palvelutoiminnan 10 hukkaa

Palvelut muodostavat jälkiteollisessa yhteiskunnassa suuren osan kansantuotteestamme. Sen vuoksi tuottavuuden parantaminen palveluissa on erittäin tärkeätä. Lean ajattelu on tullut myös palveluiden tuottavuuden parantamiseen. Käytännössä toimintaan liittyy enemmän ja vähemmän eri muotoista hukkaa. Tässä on listattu keskeisiä palveluihin liittyviä hukkia, jotka kuluttavat voimavaroja, mutta eivät tuota arvoa asiakkaalle.

 1. Ylituotanto
 • Tiedon, jota ei tarvita pian, suunnittelu tai prosessointi.
 • Tämä sisältää palvelut ja ominaisuudet, jotka eivät tuota asiakkaan mielestä arvoa
 1. Odottaminen, keskeytys tai viivästys
 • Esimiehen hyväksynnän odottaminen
 • Asiakkaan hyväksynnän odottaminen
 • Tiedon odottaminen edellisistä prosesseista
 • Työtarvikkeiden huollon odottaminen
 • Raportin valmistuksen odottaminen
 • Arvoa tuottavia toimintoja tekevien ihmisten työn keskeyttäminen
 1. Käynnissä oleva työ, inventointi tai varastointi
 • Paperia tai dokumentteja täynnä olevat laatikot
 • Sähköpostit, jotka ovat täynnä lukematonta postia
 • Kuljetus vain, kun valmiina on suuria eriä
 • Dokumenttien säilyttäminen kauemmin kuin tarpeellista
 • Resurssit, jotka hukataan selvittämään prosessien välissä jumissa olevaa informaatiota
 1. Liikkuminen tai siirtäminen
 • Liikkuminen toimistojen välillä
 • Liikkuminen toimiston sisällä
 • Siirtyminen eri tehtävien välillä
 • Liiallinen ihmisten liikkuminen
 • Liikkuminen dokumenttien printtaamisen vuoksi
 • Siirtyminen turhiin kokouksiin eri paikkoihin
 1. Kuljetus
 • Dokumenttien kuljetus
 • Informaation kuljetus sähköpostilla
 • Raporttien jakelu
 • Paperien liikuttelu allekirjoituksia varten
 • Kaikenlaisen informaation liikuttelu, joka ei ole saatavilla yhdessä kootussa järjestelmässä
 1. Riittämättömät ja tehottomat prosessit sekä kommunikaation puute
 • Huono resurssien käyttö rutiinitehtäviä suorittaessa
 • Standardisoinnin puute rutiinitehtävissä
 • Lisäkopioiden tuottaminen dokumenteista
 • Kommunikaation puute tai vaikeus prosessissa mukana olevien ihmisten kesken
 • Kaiken informaation käsitteleminen samalla tavalla.
 • Osastojen väliset siilot
 • Organisaatiorakenteen ongelmat
 1. Virheet ja epätäydellisyydet
 • Virheellisen tiedon tuottaminen
 • Puuttuva tieto
 • Virheet suunnittelussa, tuotteissa tai palveluissa
 • Virheellisen tiedon prosessointi
 • Asiakkaan tarpeiden väärinymmärrys
 1. Tarkastus, käännökset ja uudelleen tehtävä työ
 • Tarkan ja täydellisen tiedon alhainen taso
 • Huono asiakkaiden tarpeiden täyttäminen
 • Uudelleenohjelmointi ja erityispyynnöt
 • Virheiden etsiminen
 • Eri medioissa tai järjestelmissä käytettävän tiedon konvertointi
 • Virheiden korjaamisen tai prosessin tehottomuuden vuoksi tehdyt toiminnot
 1. Ihmisten, osaamisen tai resurssien alikäyttö
 • Perusasioita tekevien ihmisten rajoitettu itsenäisyys
 • Ihmisten potentiaalin aliarvostaminen
 • Tehoton tiedonjakaminen
 • Huono resurssien ja työntekijöiden johtaminen
 • Huono materiaalinhallinta
 • Huono työvälineiden hallinta
 • Puutteellinen toimittajien osallistuminen tai asiakkaan osallistuminen
 1. Liiallisen kapasiteetin asettaminen
 • Kapasiteetin asettaminen kysynnän huippujen varalle, jolloin kapasiteetista osa jää käyttämättä normaalin kysynnän aikana.

Toimintaan liittyvän hukan tunnistamisen ja vähentämisen lisäksi Lean-menetelmiä hyödyntävät organisaatiot pyrkivät parantamaan toimintaansa jatkuvasti. Hukan tunnistaminen liittyy läheisesti Lean-ajatteluun myös sen osalta, että toiminta pyritään tekemään läpinäkyväksi. Tämä pyrkii vähentämään sellaista toimintaa, joka ei luo arvoa asiakkaille. Läpinäkyvä toimintaympäristö antaa organisaation työntekijöille enemmän suoraa palautetta, jonka avulla työntekijät voivat kehittää omia ja työyhteisönsä toimintatapoja.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme Lean-ajatteluun liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja Lean-toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/lean-ja-tuottavuus

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työhyvinvointia Leanista
Lean-sanasto
Valikko