Työyhteisö

Lean koulutus ja tuottavuuden parantaminen

Toteutamme Lean koulutuksia yrityskohtaisesti ja avoimina koulutuksina.

Lean-kehittäjille kohdennettujen koulutusten lisäksi toteutamme Lean koulutuksia ja työpajoja niin organisaatioiden johdolle kuin muillekin työyhteisön Lean-toimintaan osallistuville.

Toteuttamiemme Lean-koulutusten painopisteet:

 • Lean palvelutoiminna
 • Lean toimistoympäristössä
 • Lean myynnissä
 • Lean tuotannossa

Toteuttamiemme Lean-koulutusten tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä Lean-ajattelun, -menetelmien ja -työkalujen hyödyntämisestä. Osallistujat pystyvät koulutuksen jälkeen toimimaan aktiivisesti organisaation Lean-kehittämishankkeissa.

Yrityskohtaisissa koulutuksissa voimme läpikäydä käytettävissä olevan ajan puitteissa esimerkiksi seuraavia teemoja:

Esimerkkisisältöä yksipäiväiselle Lean-koulutukselle

Leanin tausta ja työkalut

 • Leanin viisi perusperiaatetta
 • Mihin tuottavuuden on tapana hukkua?
 • Millaisia tuloksia Leanilla saavutetaan?
 • Leanin keskeiset menetelmät ja työkalut

Leanin toteuttaminen organisaatiossa

 • Jatkuva parantaminen osana arkea
 • Työntekijöiden osallistuminen jatkuvaan kehittämistoimintaan

Organisoituminen Lean-toimintaan

 • Leanin toteuttaminen käytännössä
 • Leanin kriittiset menestystekijät

Koulutukseen voidaan yhdistää workshop-työskentelyä valitun kehittämistavoitteen edistämiseksi.

Koulutus voidaan toteuttaa myös englanniksi.

Seuraava kaikille avoin Lean koulutuksemme kohdentuu Leanin hyödyntämiseen asiakaspalvelun tehostamisessa. Toteutamme sen 15.12.2020 yhdessä pitkäaikaisen kumppanimme Helsingin seudun kauppakamarin kanssa.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme Lean-ajatteluun liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja organisaatioiden Lean-toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/lean-ja-tuottavuus

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Asiakaslähtöisyys kaikessa toiminnassa
Missio olemassaolon perustana