Työyhteisö

Missio olemassaolon perustana

Missio on vierasperäinen sana, jonka merkitys jää usein epäselväksi. Käytännössä missio vastaa siihen keskeiseen kysymykseen, eli ”Miksi yritys on olemassa?”. Tämä organisaation olemassaoloa haastava kysymys on yrityksen strategiatyön kannalta keskeinen.

Anglosaksisessa maailmassa erityisesti pörssiyhtiöiden johtamisessa korostuu omistaja-arvon kasvattaminen. Tähän liittyvänä ongelmana on, että miten missio ohjaa yrityksen toimintaa. Tällöin mission tulisi vaikuttaa yrityksen johdon ja muun henkilöstön tekemiseen. Tämän vuoksi missio pitää saada arkipäiväistetyksi.

Mission pitäisi ohjata toimintaa

Missio on toiminta-ajatus eli vastaa kysymykseen ”Miten toimimme arjessa?”. Missio voi liittyä myös organisaation tai yrityksen arvoihin. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön missiona on ”Pyrimme kaikessa toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen, rohkeuteen ja avoimuuteen.” Kyseisellä organisaatiolla on kuitenkin lainsäädännön perusta omalle olemassaololleen. He ovat olemassa ilman tavoitetta kasvattaa omistaja-arvoa. Yritystoiminnassa missio ei ole yhtä helposti hahmotettavissa. Tärkeää on, että missio ole erillinen tahdonilmaus, vaan osa organisaation strategiatyötä. Strategian haasteena ei ole yleensä sen tekeminen vaan enemmänkin sen jalkauttaminen eli strategian implementointi. Tämä on tärkeää huomioida myös mission osalta. Millainen on sopiva missio yritykselle, jotta se ohjaa tekemistä ja sitouttaa yrityksen henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. Esimerkkinä asiakaslähtöisestä missiosta on ”Kasvamme kannattavasti asiakkaidemme kanssa”. Tämä on keino suunnata toimintaa entistä asiakaslähtöisemmin painottaen valittuja strategisia painopisteitä, eli tässä esimerkissä kasvua ja kannattavuutta.

Yrityksen omistajien ja johdon tehtävänä ei ole pelkästään selkeyttää missiota, vaan myös jalkauttaa se organisaatioon. Tällöin organisaation kaikki työntekijät voivat arjessa toimia mission ohjaamana. Se lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta, mikä tukee työmotivaatiota.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Lean koulutus ja tuottavuuden parantaminen
Kriisi on mahdollisuus uudistua